Moniammatillisuus sote-uudistuksessa

Sote-uudistukseen liittyvää keskustelua tulee käydä moniammatillisesti. Tämä oli akavalaisen TerVe -verkoston pääviesti sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle (ps.) 8.3. toteutuneessa tapaamisessa. On tärkeää, että sote-uudistukseen ja pääministeri Sipilän hallituksen kärkihankkeisiin liittyvät johto-, kehittämis-, hanke- ja suunnittelu- sekä asiantuntijatehtävät jakautuvat myös sellaisten henkilöiden vastuulle, jotka edustavat määrältään pienempiä terveydenhuoltoalan ammattiryhmiä. TerVe -verkosto tarjoaa tässä asiassa sosiaali- ja terveysministeriölle hyvän yhteistyökumppanin – se edustaa noin 40 000 korkeakoulutettua terveydenhuoltoalan asiantuntijaa.

Toimintaterapian osalta ministeri oli erityisen kiinnostunut arkikuntoutuksesta, ja sen mahdollisuuksista ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa. Yhteistyö ministeri Mäntylän ja Toimintaterapeuttiliiton välillä tulee jatkumaan pohjoismaiseen arkikuntoutusmalliin liittyen.

Mäntylä

Tapaamisessa verkostoa edustivat puheenjohtaja Kirsi Kvarnström (Farmasialiitto), varapuheenjohtaja Kukka Junno (Taja) sekä verkoston jäsenet Kristina Holmberg (Kuntoutusalan Asiantuntijat, Toimintaterapeuttiliitto), Annarilla Ahtola (Psykologiliitto) ja Jukka Saarimies (Sairaalakemistit).

 

 

 

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Enemmän kuntoutusta

39% pitkäaikaissairaista toivoo saavansa enemmän kuntoutusta. Näin kertoo tuore selvitys, jonka taustalla ovat mm. Lääkäriliitto, Soste, Sitra ja YTHS sekä monet potilasjärjestöt. ”Se tunne, kun saa diagnoosin – Pitkäaikaissairaiden näkemyksiä terveydenhuollon kehittämiseksi” -selvityksessä kuntoutuksen riittävä saaminen nousee tärkeimmäksi tekijäksi työ- ja toimintakyvyn edistämisessä.

Kuntoutustatarvitaan

Selvitys julkaistiin 11.3. ja sen vastaanotti Suomen Keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko. Tuleva perhe- ja peruspalveluministeri nosti puheessaan esille kuntoutuksen mittavat taloudelliset vaikutukset koko yhteiskunnalle ja kiirehti kuntoutuksen kokonaisuudistuksen tarvetta. Saarikko toivoi kaikilta kuntoutuksen alan toimijoilta aktiivisuutta uudistuksen edistämisessä.

Pitkäaikaissairaiden henkilöiden kokema tarve tulee olla myös toimintaterapiapalveluita ja niiden tarjontaa ohjaava tekijä. TSN Gallupin toteuttaman selvityksen mukaan toimintaterapia- ja fysioterapiapalveluita oli viimeisen vuoden aikana käyttänyt 14% vastanneista. Heistä 87% oli saamiinsa palveluihin erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä. Tyytymättömiä oli 3%. Kuntoutusta toivoivat saavansa erityisesti 50-64 -vuotiaat, työkyvyttömyyseläkkeellä olevat sekä henkilöt, joilla on neurologisia sairauksia.

Selvityksessä kysyttiin myös mitä sähköisiä terveydenhuollon palveluita pitkäaikaissairaat haluaisivat käyttää tulevaisuudessa enemmän. Eniten vastaajat haluaisivat hyödyntää sähköistä ajanvarausta ja keskustelupalstaa sekä etävastaanottoa ja -keskustelua. Vaikka selvityksessä painottuvatkin lääkärin ja hoitotyön palvelut, kannattaa vastaukset pitää mielessä myös toimintaterapiapalveluiden kehittämisen yhteydessä.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Monialaisesta kattoliitosta kuntoutusalan yhteistyöhön

Toimintaterapeuttiliitto, tuttavallisemmin TOI, on akavalainen ammattiliitto. TOI kuuluu keskusjärjestö Akavaan kattoliitto Akavan Erityisalojen kautta, jonka jäsen TOI on ollut jo yli 40 vuotta. ”Akavan Erityisalat eli alkuperäiseltä nimeltään Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry perustettiin vuonna 1972 pienten ammattiryhmien järjestäytymiskanavaksi Akavaan.”

TOI täytti tänä syksynä 50 vuotta. Toimintaterapeuttiliitosta on vuosien aikana kasvanut toimintaterapian alan vahva TOImija, joka on nyt ottamassa harppauksen kohti vahvaa kuntoutuksen alan edunvalvontaa. Suunnan muutos tehdään yhteistyössä Suomen Fysioterapeutit ry:n kanssa. Tavoitteena on perustaa Kuntoutusalan Asiantuntijat ry. 

Mikäli Toimintaterapeuttiliiton hallituksen esittämä suunnitelma toteutuu, vaihtuu nykyinen monialainen kattoliitto kuntoutusalan asiantuntijoiden yhteenliittymäksi. Akavan Erityisalojen puheenjohtaja Maarit Helén pitää TOIn suunnitelmaa ”ammatilliselta kannalta ymmärrettävänä ja odotettuna. – On hienoa, että toimintaterapeutit haluavat jäädä Akavaan. Toivon, että uusi kuntoutusalan yhteenliittymä toisi alan jäsenille lisää ammatillista edunvalvontavoimaa.” – Juuri tämä on TOI:n tavoite.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail